top of page

TOIMINTAOHJE

Toimintaohje vastasairastuneen MS-potilaan kanssa toimiville

Suomen MS-hoitajat ry:n laatima toimintaohje koskee vastasairastuneen MS-potilaan ja hänen läheistensä ohjausta. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että hoitotyön asiantuntija tuntee MS-potilaan ohjauksen perusteet ja osaa toteuttaa potilaan ja hänen omaisensa ohjausta tutkittuun, näyttöön perustuvaan tietoon perustuen. 

bottom of page