TOIMINTAOHJE

Toimintaohje vastasairastuneen MS-potilaan kanssa toimiville

MS-hoitajat ry:n laatima toimintaohje koskee vastasairastuneen MS-potilaan ja hänen läheistensä ohjausta. Ohjeen tarkoituksena on varmistaa, että terveydenhuollon asiantuntija tuntee MS-potilaan ohjauksen perusteet ja osaa toteuttaa potilaan ja hänen omaisensa ohjausta tutkittuun, näyttöön perustuvaan tietoon perustuen. Toimintaohjeen tavoitteena on myös kehittää ja arvioida ohjausta, sen suunnittelua ja esimerkiksi kirjaamista.

Toimintaohje päivitettiin kokonaisuudessaan vuoden 2018 aikana. Päivityksiä tehdään vuosittain. Toimintaohje tullaan jakamaan potilasohjaukselliseen ja lääkehoitoon liittyvään toimintaohjeeseen.

 

Ohessa toimintaohjeet PDF-tiedostoina. Voit tulostaa ne kokonaisuudessaan tai lääkehoidon osalta esimerkiksi vain tsekkauslistan ja taulukon ohjeen lopusta.

  • MS-hoitajat Facebookissa
  • MS-hoitajat Instagramissa

© 2019 Suomen MS-hoitajat ry