top of page

MS-PRO-FI

MS-PRO-fi 2013 – MS-hoitotyön koulutus-koulutussuunnitteluprojekti

Projektin tarkoituksena oli suunnitella MS-hoitotyön koulutus, joka toteutettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Projektin tarpeen muodostivat hoitohenkilökunnan ja potilaiden tiedon ja tuen tarpeet, potilaiden oikeus pätevään, koulutettuun henkilökuntaan sekä koulutuksen kehittämisen tarve kansainväliselle tasolle, kansainvälisten kriteerien ja osaamisvaatimusten mukaisesti. MS-tautiin liittyvän tiedon lisääntyminen ja siitä syntyneet uudet hoitokeinot ovat johtaneet MS-hoitajien tarpeen merkittävään kasvuun. MS-hoitajat toimivat useissa eri hoitoympäristöissä ja heidän on todettu olevan tehokkaita, paitsi hoitamisessa ja koulutuksessa, myös toivon ylläpitämisessä, hoidon suunnittelussa, neuvonnassa, sekä kuntoutuksessa.

MS-hoitotyön koulutus-suunnitteluprojektin tarkoituksena oli suunnitella yhtenäinen opintokokonaisuus. Opinnot toteutettiin aiemmista suunnitelmista poiketen neljässä osassa, 15-vuotisjuhlavuoden seminaareina. Projektin päätavoitteena oli parantaa ja kehittää MS-tautia sairastavien potilaiden hoitotyötä Suomessa. Projektin osatavoitteita olivat:  MS-hoitajaopintojen suunnittelu yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa, laatia toimintasuunnitelma ja koulutuksen sisällön erillismateriaali Turun AMK:n kanssa yhteistyössä, koota opinto- ja linkkimateriaali MS-hoitaja-erikoistumisopintojen rungon mukaisesti, ja saada MS-hoitajakoulutus näkyväksi markkinoinnin ja mahdollisten julkaisujen ja esiintymisien avulla.

 

Seminaarit toteutettiin vuosien 2014 ja 2015 aikana. Seminaarit olivat:

  1. Mitä tiedän MS-taudista?  (16.9.2014, Turun AMK)

  2. MS-hoitaja- sinua tarvitaan! 15-vuotisjuhlasymposium  (21.11.2014, Helsinki)

  3. MS-opintopäivä Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa (19.1. 2015, Masku)

  4. Turvallinen lääkehoito -koulutuspäivä (14.4. 2015, Turun AMK)

 

Projektin loppuraportointi ja -arviointi on tehty ja projekti on saatu päätökseen onnistuneesti. Kiitos yhteistyötahoillemme!

bottom of page