top of page

iCARe

MS-potilaan omahoidon tukeminen verkossa

iCARe – MS-potilaan omahoidon tukeminen verkossa -projektin tarkoituksena on kehittää omahoidon tukemisen verkko-ohjelma potilaiden tarpeiden sekä hoitohenkilökunnan havaitsemien kehittämiskohteiden mukaan.

iCARe-projektin tarpeen muodostavat lisääntyneet potilaiden tiedon ja tuen tarpeet, potilaiden oikeus ammattitaitoiseen ja ajantasaiseen potilasohjaukseen ja tukeen, sekä hoito- ja tukimuotojen kehittämisen tarve nykyteknologian mukaisesti. Potilaiden ja asiakkaiden kokemus riittämättömästä tiedonsaannista kroonisten sairauksien aikana edellyttää terveydenhuollon palvelumuotojen kehittämistä.

Projektin tarkoituksena on kehittää kolmikantainen verkko-ohjelma, joka on suunniteltu MS-tautia sairastavien ja heidän läheistensä  hyvinvoinnin ja elämänlaadun ylläpitämisen ja omahoidon tueksi. Verkko-ohjelmaan on tarkoitus sisällyttää myös  hoitohenkilöstön tarpeiden mukaiset osaamisen kehittämisen ja potilasohjaukseen, sairastuneen stressin ja kriisin hallinnan materiaalit sekä esimerkiksi kattavaa informaatiota sairaudesta ja sen hoidosta.

iCARe on tarkoitus integroida pysyväksi osaksi MS-hoitajat ry:n toimintaa, jota kautta se on hoitohenkilöstön käytettävissä ja ohjattavissa potilaskäyttöön valtakunnallisesti.

Projektin päätavoitteena on kolmikantaisen verkko-ohjelman luominen. Projektin muina tavoitteina on ohjelman myötä ylläpitää MS-potilaiden elämänlaatua tukemalla omahoidon mahdollisuuksia. Tavoitteena on lisäksi hoitotyöntekijöiden osaamisen kartuttaminen ja ohjausmenetelmien kehittäminen ja koulutus- ym. materiaalien työstäminen.

Projekti on käynnistynyt alkukeväällä 2015. Projektin tutkimuksellinen osuus suoritettiin toimintatutkimuksen menetelmin (kyselytutkimus + asiantuntijaryhmän tapaamiseti tulosten pohjalta)  kevään ja syksyn 2016 aikana. Tutkimustulosten perusteella suunniteltiin verkko-ohjelma tietoteknisen tuen  avulla. iCARe-projekti on edennyt joulukuuhun 2017 verkko-ohjelman tuotannon valmistumiseen - SIITÄ TULI MS-ASEMA! MS-ASEMA on kolmen (-neljän) T:n verkkotukiohjelma, joka perustuu tietoon, tukeen, toimintaan (ja toivoon). Tarkoituksena on sisällyttää ohjelmaan pysyvää ja vaihtuvaa sisältöä, ohjelmasta tulee toiminnallinen.

 

MS-ASEMAN pilotointi alkaa helmikuussa 2017, sisällöntuotanto on käynnistynyt marraskuussa 2016. Varsinaiseen käyttöön asema avataan toukokuussa, kansainvälisenä MS-päivänä.

Projekti on kaksivuotinen ja sillä on kaksi osaprojektia: ABCe – MS-tautia sairastavan tiedollinen tukeminen verkossa ja 123e – MS-tautia sairastavan sopeutumisen tukeminen verkossa. Osaprojekteja johtaa ylemmän (master-) AMK-koulutuksen opiskelijat Laura Tuominen ja Marja Kaski-Honkanen.

bottom of page