top of page

MS-HOITAJA SUOMALAISESSA HOITOTYÖSSÄ

Suomalainen MS-hoitaja – kehittämisprojekti ja tutkimus

 

Kehittämisprojektin ja siinä tehtävän tutkimuksen tarkoitus on selvittää MS-hoitajan arkinen tehtävänkuva kliinisessä hoitotyössä. Aihetta ei ole vastaavalla tavalla aiemmin kuvattu suomalaisissa tutkimuksissa. Tutkimus toteutetaan sekä määrällisin että laadullisin menetelmin. Haastattelu- ja kyselyaineisto kerätään neurologisessa hoitotyössä toimivilta sairaanhoitajilta.

Projekti on käynnistynyt helmikuussa ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Tutkimuksen tietosuojaseloste.

 

bottom of page