top of page

Ulla Kokkonen on vuoden MS-hoitaja

Vuoden MS-hoitajaksi 2020 on valittu Kuopion yliopistollisessa sairaalassa työskentelevä sairaanhoitaja Ulla Kokkonen. Valinta julkistettiin Suomen MS-hoitajat ry:n valtakunnallisessa etäkoulutustilaisuudessa 1. joulukuuta.


Ulla Kokkonen on neurologisen hoitotyön moniosaaja. Hän on ammattitaitoaan säännöllisesti päivittävä terveydenhuoltoalan ammattilainen, joka esiintyy koko ammattikuntaa edustavalla tavalla niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.


Kokkonen työskentelee tällä hetkellä Kuopion yliopistollisessa keskussairaalassa, neurologian poliklinikalla. Hän on näkyvästi mukana yhdistyksen ja yhteistyötahojen toiminnassa ja toimii työssään aina potilaslähtöisesti. Kokkonen toimii Suomen MS-hoitajat ry:n hallituksen varapuheenjohtajana.


Ulla Kokkosta ehdottivat vuoden MS-hoitajaksi useat eri tahot: potilaat, kollegat ja Suomen MS-hoitajat ry:n yhteistyötahot. Häntä kuvailtiin monipuoliseksi hoitotyön konkariksi, joka perustaa työnsä tutkittuun tietoon ja vankkaan kokemukseen. Ehdotuksissa korostuivat asiantuntijuus, asiakaslähtöisyys ja empatia: ”Ulla Kokkonen on potilaskohtaamisen maailmanmestari”.


Sairaanhoitaja on monipuolinen asiantuntija


Vuoden 2020 aikana Kokkonen on toiminut muun muassa Stellar Q:n My MS -hoidonseurantajärjestelmän kehittämistyössä. Hän on kouluttanut ja kannustanut kollegoitaan klinikassa hyödyntämään MS-rekisteriä ja käyttänyt tietoa osana MS-hoitajan potilasvastaanottoa.


– Kokkosen käytännön kokemus, kehitysmyönteisyys ja taito innostaa potilaita seuraamaan omaa tilannettaan ja ottamaan vastuu omasta hoidostaan on vertaansa vailla, kertoo StellarQ Oy:n toimitusjohtaja Markku Aittokallio.


Kun My MS-palvelu lanseerattiin kolme vuotta sitten, olivat KYS:in neurologian poliklinikan MS-hoitajat Kokkosen johdolla ensimmäisenä hyödyntämässä uutta palvelua.


– Kuopion alueen MS-potilaat ovatkin tällä hetkellä kaikkein ahkerimmin My MS -palvelua käyttävä potilasjoukko Suomessa. Ei ole liioiteltua sanoa tämän olevan hyvin pitkälle Kokkosen ja KYS:n MS-hoitajien ammattitaitoisen ja sitoutuneen työskentelytavan ansiota, Aittokallio painottaa.


My MS-palvelun kehitystyö jatkuu Näkymätön haitta MS-taudissa -projektin tiimoilta. Kokkonen toimii kansainvälisesti uraauurtavassa, potilaan omaraportointiin perustuvaa tietoa hyödyntävässä kehitystyössä eturintamassa.


”Monipuolinen osaaminen vaatii tunnustusta”


Suomen MS-hoitajat ry:n mukaan Ulla Kokkonen on toiminut esimerkillisesti MS-hoitotyön asiantuntijana ja kehittänyt ammattitaitoaan säännöllisesti. Hän on toiminut asiantuntijana lukuisissa neurologisen hoitotyön koulutuksissa ja osallistunut myös kansainvälisiin konferensseihin aktiivisesti.


Yhdistyksen hallitus päätti Vuoden MS-hoitajan valinnasta saamiensa perusteltujen ehdotusten perusteella. Esityksiä voivat tehdä yhdistyksen jäsenet, työyhteisöt, taustayhteisöt tai alueyhdistys sekä asiakkaat ja potilaat.


– Tänä vuonna vastaanotettiin useita ehdotuksia kyseisen tittelin saajaksi. Hallitus päätti lopulta kahden erinomaisen finalistin kesken Kokkosen voitosta, kertoo Suomen MS-hoitajat ry:n puheenjohtaja Minna Salakari.


Vuoden MS-hoitaja -tittelin haltijan tulee olla yhdistyksen jäsen, oman alansa asiantuntija, mukana ammatillisen toiminnan kehittämisessä ja merkittävällä tavalla edesauttanut MS-hoitajien työnkuvan tunnetuksi tekemistä.


– Ulla Kokkosen positiivinen asenne, potilaslähtöinen hoitotyö ja monipuolinen osaaminen haastavalla osaamisalueella ansaitsevat tunnustuksen, Suomen MS-hoitajat ry:n puheenjohtaja Minna Salakari toteaa.


Kuva: Kirsi Tavasti

Comments


bottom of page