top of page

Pinnalla: Sairauteen sopeutuminen

Elokuun Pinnalla-sarjan aiheena on MS ja sairauteen sopeutuminen. MS-tautiin sairastuminen aiheuttaa yleensä sekä sairastuneelle että hänen läheiselleen merkittävää huolta, epävarmuutta ja stressiä. Sairastuminen nostaa mieleen monia kysymyksiä, kuten ”miksi minä?”, ”miksi me?”, ”miksi nyt?”, ”miten selviämme tästä eteenpäin?” ja ”miten muut tähän suhtautuvat?”.

Pahimmillaan sairaus voi tuntua koko elämää varjostavalta stigmalta, joka vie merkityksen myös muilta elämän alueita. Tulevaisuuden toiveet ja tavoitteet voivatkin mennä sairauden myötä uuteen käsittelyyn.Onnistuneen sopeutumisprosessin myötä elämä organisoituu kuitenkin uudelleen merkityksellisellä tavalla. Sairauteen sopeutumiseen vaikuttavat monet yksilölliset tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi sairastuneen ikä, elämänvaihe, aikaisemmat elämänkokemukset ja persoonallisuus.

Haasteet ovat luonnollisesti erilaisia silloin, kun sairaus tulee nuorella iällä, jossa ammatinvalinta ja parisuhteen tai perheen perustaminen ovat vielä tekemättä verrattuna tilanteeseen, jossa sairaus tulee silloin, kun ratkaisut ammatin, työpaikan, parisuhteen tai perheen osalta ovat jo ainakin kertaalleen tehtyjä. Jokaisessa iässä ja elämänvaiheessa on omat erityiset haasteensa, mutta ne poikkeavat toisistaan.

Sopeutumisprosessi heijastaa sairastuneen ja hänen läheisensä aikaisempia kokemuksia erilaisten ongelmanratkaisukeinojen toimivuudesta. Sopeutumisprosessin myönteistä etenemistä voivat tukea mm. positiivinen elämän asenne, ratkaisuihin suuntautu-nut ajattelutapa sekä sairastuneen/läheisen kyky ja halu tiedon ja sosiaalisen tuen hakemiseen. Myös henkisten elämänarvojen olemassa olemisen on todettu edesauttavan sopeutumista.


Comments


bottom of page