top of page

Pinnalla: MS ja kuntoutus

Maaliskuun Pinnalla-sarjan aiheena on MS ja kuntoutus. Kuntoutus on olennainen osa kokonaisvaltaista MS-taudin hoitoa. Kuntoutus on todettu laajoissa tutkimuksissa vaikuttavaksi hoitomuodoksi ja toimintakykyä ylläpitävksi tukimenetelmäksi MS-tautia sairastaville.

Lääkinnällinen kuntoutus perustuu hoitavan tahon ja kuntoutujan yhdessä laatimaan kuntoutussuunnitelmaan. Hoitava taho laatii kirjallisen kuntoutussuunnitelman vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi. Kuntoutuja, hänen omaisensa tai läheisensä ja mahdollisuuksien mukaan avoterapeutit osallistuvat kuntoutussuunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen.


Ennen kuntoutusjakson alkua kuntouttavan hoitotyön hoitaja tutustuu kuntoutujaesitietoihin ja laadittuun kuntoutussuunnitelmaan.

Kuntoutussuunnitelmasta katsotaan sairaustiedot ja sairauden kuvaus ja luonne sekä kuntoutujan toimintakyvyn kuvaus. Toimintakyvyn kuvauksen perusteella pyritään arvioimaan kuntoutujan avun tarve sekä hänen kuntoutusjaksolla tarvitsemat apuvälineet ja huonevarustelu jo ennen jakson alkua.


Kuntoutussuunnitelmasta hoitaja saa selville kuntoutujan omat tavoitteet kuntoutusjaksolle sekä lähettävän tahon kirjaamat tavoitteet. Moniammatillinen työryhmä täsmentää tavoitteita yhdessä kuntoutujan kanssa kuntoutusjakson aikana.

Sairauden eri vaiheissa suositellaan hieman erilaista kuntouttavaa toimintaa.

Sairastumisen alkuvaiheessa on mahdollisuus osallistua lähiomaisen kanssa erikoissairaanhoidon järjestämälle ensitietokurssille. Kurssilla tarjotaan monipuolista tietoa sairauteen liittyvistä kysymyksistä. Kursseja järjestetään ainakin isoilla paikkakunnilla. Laajan tieto- ja tukipaketin ja mahdollisuuden vertaistukeen tarjoavat monipuoliset ja -ammatilliset avo- ja laitosmuotoiset kuntoutuskurssit.

Kuntoutuksen mahdollisuuksista saat lisätietoa muun muassa hoitavalta lääkäriltä, MS-hoitajalta, kuntoutuksen ohjaajalta/kuntoutustyöntekijältä ja esimerkiksi Neuroliitosta ja Kelan sivustolta.


Comments


bottom of page