top of page

MS ja luusto -materiaalit saatavilla MS-ASEMALTA


Yhdistyksen tämän vuoden kantavana teemana oli MS ja luustoterveys. Hoitotyön ammattilaisen on tärkeää käsitellä luuston terveyttä osana kattavaa MS-taudin potilas- ja omahoidon ohjausta. Kokosimme MS-ASEMALLE uutta tietoa aiheesta.


Yhdistyksen pääteemaan päädyttiin, sillä laatimamme kirjallisuuskatsauksen mukaan MS-tautia sairastavilla on alhaisempi luun mineraalitiheys ja suurempi osteoporoosin esiintyvyys verrattuna saman ikäisiin ja sukupuolisiin henkilöihin, joilla ei ole MS-tautia.


MS-tautiin liittyy luuston haurastuminen ja lisääntynyt murtumariski. Taustasyynä saattaa olla elimistön alhainen D-vitamiinitaso, joka heikentää kalsiumin imeytymistä ja lisää kaatumisriskiä. Toisena syynä voi olla sairauden aiheuttama liikunnan vähäisyys, joka heikentää luuston massaa ja toimintakykyä ja lisää siten myös kaatumisen riskiä.

bottom of page