top of page

MS ja luusto -materiaalit saatavilla MS-ASEMALTA


Yhdistyksen tämän vuoden kantavana teemana oli MS ja luustoterveys. Hoitotyön ammattilaisen on tärkeää käsitellä luuston terveyttä osana kattavaa MS-taudin potilas- ja omahoidon ohjausta. Kokosimme MS-ASEMALLE uutta tietoa aiheesta.


Yhdistyksen pääteemaan päädyttiin, sillä laatimamme kirjallisuuskatsauksen mukaan MS-tautia sairastavilla on alhaisempi luun mineraalitiheys ja suurempi osteoporoosin esiintyvyys verrattuna saman ikäisiin ja sukupuolisiin henkilöihin, joilla ei ole MS-tautia.


MS-tautiin liittyy luuston haurastuminen ja lisääntynyt murtumariski. Taustasyynä saattaa olla elimistön alhainen D-vitamiinitaso, joka heikentää kalsiumin imeytymistä ja lisää kaatumisriskiä. Toisena syynä voi olla sairauden aiheuttama liikunnan vähäisyys, joka heikentää luuston massaa ja toimintakykyä ja lisää siten myös kaatumisen riskiä.

コメント


bottom of page