top of page

Marianne Nylund on vuoden MS-hoitaja

Vuoden MS-hoitajaksi 2021 on valittu Keski-Pohjanmaan keskussairaalan sairaanhoitaja Marianne Nylund. Valinta julkistettiin Suomen MS-hoitajat ry:n valtakunnallisessa etäkoulutustilaisuudessa 19. marraskuuta.


Marianne Nylund on pitkänlinjan neurologisen hoitotyön osaaja. Hän on ammattitaitoaan säännöllisesti päivittävä terveydenhuoltoalan ammattilainen, joka esiintyy koko ammattikuntaa edustavalla tavalla niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.


Nylund työskentelee tällä hetkellä Keski-Pohjanmaan keskussairaalan neurologian poliklinikalla. Hän on mukana yhdistyksen toiminnassa ja työskentelee aina potilaslähtöisesti. Nylund on aiemmin toiminut myös Suomen MS-hoitajat ry:n hallituksessa.


Marianne Nylundia ehdottivat vuoden MS-hoitajaksi niin potilaat, kollegat kuin Suomen MS-hoitajat ry:n yhteistyötahot. Häntä kuvailtiin monipuoliseksi hoitotyön konkariksi, joka perustaa työnsä vankkaan tietoperustaan ja kokemukseen. Ehdotuksissa korostuivat asiantuntijuus, rauhallisuus, potilaslähtöisyys ja empatia.


Vuoden MS-hoitaja puhuu asioista, jotka ovat potilaalle tärkeitä


Marianne Nylund on toiminut neurologisessa hoitotyössä liki kolme vuosikymmentä. Tänä aikana erityisesti MS-taudin hoito on muuttunut ja mullistanut MS-tautia sairastavien arjen – vaikka sairaus on parantumaton, on toimintakykyä ylläpitävien lääkehoitojen mahdollisuus nykyään varsin laaja.


Työurani aikana MS-potilaiden hoitotyö on kehittynyt huimasti. Välillä tuntuu, että sairaanhoitajana on hankala pysyä kehityksen perässä! Nylund toteaa.

Vuoden MS-hoitajan käytännön hoitotyön kokemus, kehitysmyönteisyys ja taito kohdata potilaita ovat vertaansa vailla. Nylundin mukaan MS-tautia sairastavan hoitotyössä olennaista on tunnistaa potilaan tarpeet ja tarttua rohkeasti niihin.


Yleinen ohjeeni on, että muistaa olla oikeasti läsnä ja kuunnella asiakasta tai potilasta. Tärkeää on puhua niistä asioista, jotka ovat potilaalle juuri sillä hetkellä tärkeitä. Näin saadaan tietoa potilaan sen hetkisestä tilanteesta, arjesta ja selviytymisestä. Vain silloin voimme oikeasti auttaa.


Hoitotyössä toimiminen ja pitkä ura edellyttävät ammattilaiselta omasta hyvinvoinnistaan huolehtimista. Työ ja vapaa-aika pitää osata erottaa. Nykytyössä selviytyminen vaatii myös säännöllistä täydennyskoulutusta.


– Kollegat, yhteisöllisyys ja jatkuva kouluttautuminen ovat saaneet jaksamaan. Kannustankin kollegoita liittymään MS-hoitaja-yhdistykseen! Nylund painottaa.


”Monipuolinen osaaminen vaatii tunnustusta”


Suomen MS-hoitajat ry:n mukaan Marianne Nylund on toiminut työssään esimerkillisesti MS-hoitotyön asiantuntijana ja kehittänyt ammattitaitoaan säännöllisesti. Yhdistyksen hallitus päätti Vuoden MS-hoitajan valinnasta saamiensa perusteltujen ehdotusten perusteella.


Vuoden MS-hoitaja -tittelin haltijan tulee olla yhdistyksen jäsen, oman alansa asiantuntija, mukana ammatillisen toiminnan kehittämisessä ja merkittävällä tavalla edesauttanut MS-hoitajien työnkuvan tunnetuksi tekemistä.


– Marianne Nylundin positiivinen asenne, potilaslähtöinen hoitotyö ja monipuolinen asiantuntijuus haastavalla osaamisalueella ansaitsevat tunnustuksen, Suomen MS-hoitajat ry:n puheenjohtaja Minna Salakari toteaa.

Comments


bottom of page