top of page

Pinnalla: MS ja fatiikki

Heinäkuun Pinnalla-sarjassa paneudutaan MS-tautiin ja fatiikkiin. Fatiikki on voimakas, lamauttava ja poikkeava uupumus ja erittäin yleinen MS-taudin oire. Uupumus voi olla vaihtelevaa, nopeasti ilmenevää tai pitkäaikaista. Esimerkiksi yhdessä hetkessä tai yhtenä päivänä sairastunut voi olla energinen ja toisena voimaton.

MS-tautiin liittyvä uupumus on selvästi voimakkaampaa ja epätyypillisempää kuin tavallinen liikunnan jälkeen ilmenevä tai unenpuutteesta johtuva väsymys. Oireen tarkkaa syytä ei tiedetä. Uupumus johtuu ilmeisesti monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta, jotka liittyvät MS-taudin mekanismiin ja sen oireisiin, muihin sairauksiin ja ympäristötekijöihin. Uupumus voi esimerkiksi vaikeutua kehon tai ympäristön lämpiämisen tai lämpötilan vaihtelun seurauksena.

MS-taudissa uupuminen voidaan jakaa kolmeen luokkaan: koettuun väsymisen tunteeseen, motoriseen eli liiketoimintoihin liittyvään ja kognitiiviseen eli tiedonkäsittelyyn liittyvään uupumukseen.

MS-tautia sairastavat voivat kokea uupumuksen esimerkiksi tarmon puutteena, jaksamattomuutena ja pitkäkestoiseen toimintakykyyn ja elämänlatuun vaikuttavana oireena. Uupuminen näkyy fyysisen rasituksen yhteydessä tai tapahtumien jälkeen nopeampana väsymisenä, lihastoiminnan heikkenemisenä, tarpeena jaksottaa fyysistä toimintaa ja pidempänä palautumisaikana. Uupuneen kognitiivisen toimintakyvyn eli tiedonkäsittelyn muutoksia ovat muun muassa muistin, keskittymiskyvyn, tarkkaavaisuuden, toimintakyvyn ja uuden oppimisen häiriintyminen.

Voimakkaat ja pitkäkestoiset uupumisjaksot voivat aiheuttaa MS-tautia sairastavalle alentunutta mielialaa, ärtyneisyyttä, ahdistusta, toivottomuutta ja saada henkilön vetäytymään suunnitelluista sosiaalisista kontakteista. Edellä mainitut asiat voivat näyttäytyä osana masennusoireita ja todettu masennus voi lisätä uupumusta. Lievä, keskivaikea tai vaikea masennus on kuitenkin itsenäisesti diagnosoitava sairaus, josta saa lisätieto esimerkiksi psykiatriselta sairaanhoitajalta tai psykiatrilta.

Uupumusta voi koettaa helpottaa monilla omahoitokeinoilla, jotka ovat yksilöllisiä ja tilannekohtaisia. Helpotusta voi tarjota kehon lämpötilan laskeminen vaikkapa viileillä juomilla, käymällä kylmässä suihkussa, käyttämällä jäähdytysliivejä tai tilan lämpötilan laskeminen säätämällä sisätilan lämmitystä ja pistäytymällä talvella ulkona. Säännöllisistä arjen rutiineista kuten säännöllisestä ruokarytmistä, liikunnasta, hyvästä unihygieniasta ja unihäiriöiden hoitamisesta on myös usein hyötyä.

Lue lisää fatiikista ja sen omahoidollisista keinoista MS-ASEMALTA!

bottom of page