top of page

Pinnalla: MS ja mieli

Kesäkuun Pinnalla-sarjassa paneudutaan MS-tautiin ja mielen hyvinvointiin. MS-tauti on nuorten aikuisten sairaus. Sairastuminen pitkäaikaiseen sairauteen vaikuttaa usein mielialaan ja mielenterveyteen niitä ainakin hetkellisesti heikentäen.

Mielenterveys, tai mielen hyvinvointi, on ihmisen terveyden ja toimintakyvyn perusta. Mielenterveys ei ole pysyvä tila, vaan muovautuu koko elämän ajan persoonallisen kasvun myötä. Suotuisissa olosuhteissa mielenterveyden voimavarat kasvavat ja epäsuotuisissa ne voivat kulua enemmän kuin uusiutuvat. Mielenterveyteen liittyviä tietoja ja taitoja voi myös oppia.

Mielen hyvinvointiin vaikuttavat monet tekijät:

  • yksilölliset tekijät: identiteetti, sopeutumiskyky ja itseluottamus

  • sosiaaliset tekijät: perheen, työn, ja koulun muodostamat yhteisöt

  • yhteiskunnalliset tekijät: palvelut ja yhteiskuntapolitiikka

  • kulttuuriset tekijät: vallitsevat yhteiskunnalliset arvot ja mielenterveyden sosiaaliset kriteerit

  • biologiset tekijät: esimerkiksi perimä

Omaa mielenterveyttäsi ja hyvinvointia voi kartoittaa R. Salmimiehen ja S. Ruudun (2009) esittämien hyvinvoinnin peruspilareiden avulla: hyvinvoinnin peruspilareiden selvittämiseksi kysyt päivittäin viikon ajan itseltäsi kysymyksiä, joihin vastaat mielessäsi ja teet niistä muistiinpanot itsellesi. Joka päivälle saat kaksi kysymystä. Sunnuntaina tarkoituksena on koota yhteenveto vastauksistasi, kirjaa ylös ne seikat, joihin sinun tulee panostaa esimerkiksi seuraavien kuukausien tai seuraavan vuoden aikana.

Kysymyksiä pohtiessa voit miettiä, onko kysytyt asiat kohdallasi kunnossa vai ei. Jos ei, on hyvä ryhtyä selvittämään, minkälaisia omia muutoksia tai toisten tukea tarvitset, jotta kyseinen hyvinvoinnin peruspilari saataisiin sinua tukevaan muotoon. Voit myös pohtia läheisesi kanssa yhdessä vastauksiasi/vastauksianne.

MS-ASEMA tarjoaa mielen hyvinvoinnin tueksi sekä monipuolista tietoa että toiminnallisia harjoitteita ja vinkkejä jaksamiseen ja arjesta selviytymiseen. Harjoitteiden tarkoituksena on lisätä voimavarojasi, hyvinvointiasi ja iloisia hetkiä matkallasi. Niiden avulla voit myös pysähtyä hetkeksi ja antaa ajatuksillesi aikaa. Klikkaa ASEMALLE ja harjoituksiin tästä! (Klikkaa sivustolta kohtaa "Hyvinvoinnin peruspilarit – Hyvän mielen viikko".)

bottom of page