top of page

Pinnalla: Sairauteen sopeutuminen on prosessi

Toukokuun Pinnalla-sarjan aiheena on MS ja sopeutuminen. Vakavaan, pitkäaikaiseen sairauteen sopeutuminen on haastavaa ja muistuttaa monelta osin traumaattiseen kriisiin sopeutumista. Sopeutumisprosessin kulkuun vaikuttavat sairauden etenemisen vauhti ja sairauden oireiden vaikutus sairastuneen ja hänen läheistensä arkeen. Hitaasti etenevään sairauteen ja vain vähän arkea haittaaviin oireisiin on helpompaa sopeutua kuin nopeasti etenevään sairauteen ja monella tavalla arkea muuttaviin oireisiin.

MS-tautiin sairastuminen aiheuttaa yleensä sekä sairastuneelle että hänen läheiselleen merkittävää huolta, epävarmuutta ja stressiä. Sairastuminen nostaa mieleen monia kysymyksiä, kuten ”miksi minä?”, ”miksi me?”, ”miksi nyt?”, ”miten selviämme tästä eteenpäin?” ja ”miten muut tähän suhtautuvat?” Pahimmillaan sairaus voi tuntua koko elämää varjostavalta stigmalta, joka vie merkityksen myös muilta elämän alueita. Tulevaisuuden toiveet ja tavoitteet voivatkin mennä sairauden myötä uuteen käsittelyyn.

Sairauteen sopeutumiseen vaikuttavat monet yksilölliset tekijät. Tällaisia ovat esimerkiksi sairastuneen ikä, elämänvaihe, aikaisemmat elämänkokemukset ja persoonallisuus. Sopeutumisprosessi heijastaa sairastuneen ja hänen läheisensä aikaisempia kokemuksia erilaisten ongelmanratkaisukeinojen toimivuudesta.

Sopeutumisprosessin myönteistä etenemistä voivat tukea mm. positiivinen elämän asenne, ratkaisuihin suuntautunut ajattelutapa sekä sairastuneen/läheisen kyky ja halu tiedon ja sosiaalisen tuen hakemiseen. Myös henkisten elämänarvojen olemassa olemisen on todettu edesauttavan sopeutumista. Lue lisää sairauteen sopeutumisesta MS-ASEMALTA!

bottom of page