top of page

Näkymätön MS -materiaalit potilasohjauksen tueksi

MS-tauti aiheuttaa näkyvien neurologisten oireiden lisäksi lukuisia näkymättömiä oireita: erilaiset tuntopuutokset ja -häiriöt, näköhermon tulehdus, voimakas uupumus eli fatiikki, mielialaoireet sekä kognitiiviset oireet, joihin kuuluvat esimerkiksi muisti- ja keskittymisvaikeudet. Virtsaamiseen, ulostamiseen ja seksuaalisuuteen liittyvät oireet ovat myös tavanomaisia MS-tautia sairastavan näkymättömiä oireita.

Näkymättömät oireet vaikuttavat toimintakykyyn ja elämänlaatuun, ja oireista vaietaan usein. MS-tautia sairastava saattaa kokea oireistaan häpeää tai niitä on vaikea ottaa puheeksi läheisten kanssa ja lääkäri- tai hoitajavastaanotolla.

Ammattilaisen velvollisuus on ottaa intiimitkin asiat puheeksi vastaanottokäynnillä. Potilasohjauksessa kannattaa hyödyntää myös erilaisia ohjausmateriaaleja. Sanofi Genzymen syksyllä 2019 järjestämässä hoitajakoulutuksessa paneuduttiin näkymättömiin oireisiin, niiden puheeksi ottoon ja ratkaisukeinoihin. Kokeneet MS-hoitotyön ammattilaiset työstivät ryhminä konkreettisia tapoja potilasohjaukseen. Näistä koottiin Suomen MS-hoitajat ry:n kanssa Näkymätön MS -opas oirekortteineen.

Näkymätön MS -opas on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisen työn tueksi erityisesti potilasohjaustilanteisiin. Oppaassa käsitellään kaikki yleisimmät MS-tautiin kuuluvat näkymättömät oireet ja niiden hallinta- ja hoitokeinot sekä tarjotaan puheeksi oton vinkkejä hoitotyöhön. Opasta ja ohjauskortteja voi tilata Sanofi Genzymeltä. Opas on osin saatavina myös verkossa.

Tehdään yhdessä MS näkyväksi!

bottom of page