top of page

Anu Frilanderista vuoden MS-hoitaja


Vuoden MS-hoitajaksi 2019 on valittu Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa työskentelevä sairaanhoitaja Anu Frilander. Valinta julkistettiin Suomen MS-hoitajat ry:n valtakunnallisilla syysopintopäivillä Helsingissä 22.11.

Anu Frilander on poliklinikkatyön moniosaaja. Hän on ammattitaitoaan säännöllisesti päivittävä neurologisen hoitotyön ammattilainen, joka esiintyy koko ammattikuntaa edustavalla tavalla niin paikallisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin.

Frilander työskentelee tällä hetkellä Tampereen yliopistollisessa keskussairaalassa, neurologian poliklinikalla. Hän on näkyvästi mukana yhdistyksen ja sen yhteistyötahojen toiminnassa ja toimii työssään aina potilaslähtöisesti.

Aroista asioista pitää puhua

Vuoden 2019 aikana Anu Frilander on esiintynyt asiantuntijasairaanhoitajana muun muassa Näkymätön MS -koulutuskiertueella. Koulutus oli suunnattu sekä MS-tautia sairastaville että heidän läheisilleen. Myöhemmin koulutus toteutettiin myös hoitotyön ammattilaisille.

Tarkoituksena oli jakaa tietoa MS-tautiin liittyvistä näkymättömistä, toimintakykyyn vaikuttavista oireista ja rohkaista sekä potilaita että ammattilaisia ottamaan ne rohkeasti puheeksi vastaanotolla.

– Intiimeistä ja vaikeistakin aiheista pitää voida puhua potilaiden kanssa. Sairaanhoitaja on avainasemassa tässä! Frilander painottaa.

”Monipuolinen osaaminen vaatii tunnustusta!”

Suomen MS-hoitajat ry:n mukaan Anu Frilander on toiminut esimerkillisesti MS-hoitotyön asiantuntijana ja kehittänyt ammattitaitoaan säännöllisesti. Hän on toiminut asiantuntijana lukuisissa neurologisen hoitotyön koulutuksissa ja osallistunut myös kansainvälisiin konferensseihin aktiivisesti.

Yhdistyksen hallitus päätti Vuoden MS-hoitajan valinnasta saamiensa perusteltujen ehdotusten perusteella. Esityksiä voivat tehdä yhdistyksen jäsenet, työyhteisöt, taustayhteisöt tai alueyhdistys sekä asiakkaat ja potilaat.

– Tänä vuonna vastaanotettiin useita ehdotuksia kyseisen tittelin saajaksi. Hallitus päätti lopulta kahden erinomaisen finalistin kesken Frilanderin voitosta, kertoo Suomen MS-hoitajat ry:n puheenjohtaja Minna Salakari.

Vuoden MS-hoitaja -tittelin haltijan tulee olla yhdistyksen jäsen, oman alansa asiantuntija, mukana ammatillisen toiminnan kehittämisessä ja merkittävällä tavalla edesauttanut MS-hoitajien työnkuvan tunnetuksi tekemistä.

– Anu Frilanderin positiivinen asenne ja monipuolinen osaaminen haastavalla osaamisalueella ansaitsevat tunnustuksen, Salakari toteaa.

Kuva: Aleksi Rajamäki

bottom of page