top of page

MS-taudin Käypä hoito -suositus uudistui

MS-taudin käypä hoito -suositus uudistui. MS-hoitajat ry koosti suosituksen uudistukset lyhyesti. Uutta suosituksessa on MS-taudin määritteleminen ensimmäistä kertaa kahteen luokkaan: aktiiviseksi tai erittäin aktiiviseksi sairaudeksi. Luokittelu tapahtuu kliinisten pahenemisvaiheiden ja magneettikuvauksessa todettavien uusien T2- tai Gd-tehostuvien MS-tautiin sopivien muutosten perusteella.

Uutta ovat myös tukihoitojen näytönastearviot. D-vitamiinin käytön osalta näytönaste on C ja biotiinin käytön osalta D. Tästä syystä etenevässä MS-taudissa ei voida vielä antaa suositusta biotiinin käytöstä. Kantasolusiirto todetaan suosituksessa kokeelliseksi hoidoksi. Sen näytönaste on D, ja kantasolusiirron rooli nähdään MS-taudin hoidossa vähäisenä.

Lisäksi MS-taudin lääkehoitovaihtoehdot on päivitetty vastaamaan lääkehoidon kehittymistä. Lääkehoidot on jaoteltu aktiivisen aaltomaisen, erittäin aktiivisen aaltomaisen ja aktiivisen ensisijaisesti etenevän MS-taudin mukaan.

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistyksen asettama työryhmä on tehnyt viidennen päivityksen vuonna 2002 laadittuihin MS-taudin käypä hoito -suosituksiin.

bottom of page