MS-hoitotyön verkkokoulutus Terveyskylä PRO -ympäristöön

23.10.2018

Terveyskylän Aivotalon ja Suomen MS-hoitajat ry:n yhteistyössä suunnittelema MS-hoitotyön syventävä verkkokoulutus julkaistaan vuonna 2019 Terveyskylä PRO -ympäristössä. Koulutuksesta on tarkoitus saavuttaa MS-hoitotyön osaamismerkki. Osaamismerkki on ensimmäinen lajiaan MS-hoitotyöhön liittyen Suomessa. 

 

 

Verkkokoulutuksen suunnittelu on aloitettu keväällä 2018. Syksyn 2018 aikana rekrytoitiin Turun ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija Hanna Syysmäki, joka käynnisti oman kehittämisprojektinsa, jossa tarkoituksena on suunnitella alustavan koulutusrungon pohjalta valtakunnallinen MS-hoitotyön osaamismerkki.

 

Kehittämisprojektin päätavoitteena on edistää terveydenhuollon ammattilaisten neurologisen hoitotyön osaamista valtakunnallisesti. Tavoitteena on lisäksi kartoittaa, mitä osaamisen vaatimuksia MS-hoitotyötä tekeville on, mitä MS-hoitotyössä toimivalta edellytetään, ja luoda koulutussisällöt näihin perustuen. Tavoitteena on myös kartoittaa, millaisia verkkokoulutusalustoja ja osaamismerkkejä on olemassa kansallisesti ja kansainvälisesti.

 

Pitkänajan tavoitteena on neurologisen hoitotyön ammattilaisen osaamisen ja MS-potilaiden hoitotyön laadun varmistaminen, ylläpito ja kehittäminen. Pitkällä tähtäimellä koulutus ja osaamismerkki tulevat varmistamaan  sekä hoitotyön ammattilaisten laaja-alaisen osaamisen että MS-potilaiden hyvinvoinnin.

 

Verkkokoulutus suunnitellaan 15 opintopisteen kokonaisuudeksi, joka sisältää kolme viiden opintopisteen moduulia.  Osaamismerkki perustuu osaamisen varmistamiseen ja ajantasaiseen täydennyskoulutukseen. Kehittämisprojektin menetelmänä tullaan hyödyntämään kirjallisuuskatsausta, olemassa olevia materiaaleja, Suomen MS-hoitajat ry:n toimintaohjeita sekä esimerkiksi Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin MS-hoitotyön prosessikuvausta. Tutkimuksellisena menetelmänä käytetään MS-hoitajat ry:n jäsenistölle  suunnattua sähköistä kyselyä, joka laaditaan kehittämisprojektissa. Kysely toteutetaan kevään 2019 aikana.

 

Verkkokoulutus-projektin ohjausryhmä on valtakunnallinen Terveyskylän toimijoista ja vastuuhenkilöistä koostuva asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat myös Suomen MS-hoitajat ry:n puheenjohtaja Minna Salakari ja Terveyskylän Aivotalon MS-talon projektipäällikkö Ilkka Sairanen

 

Tiedotamme kehittämisprojektista ja verkkokoulutuksesta myöhemmin Projektit- ja Koulutukset-sivuillamme. 

 

Lisätiedot:

Minna Salakari

minna.salakari@ms-hoitajat.fi

 

Ilkka Sairanen

ilkka.sairanen@tyks.fi


 

Please reload

  • MS-hoitajat Facebookissa
  • MS-hoitajat Instagramissa

© 2019 Suomen MS-hoitajat ry