top of page

Yhdistyksen vuoden teemana MS-hoitaja suomalaisessa hoitotyössä


MS-hoitajat ry:n vuoden 2023 teemana on MS-hoitaja suomalaisessa hoitotyössä.


"Haluamme tänä vuonna nostaa esiin hoitajistoamme ja heidän osaamistaan", toteaa MS-hoitajat ry:n puheenjohtaja Minna Salakari.Yhdistys on käynnistänyt teemaan linkittyen projektin, jonka tarkoituksena on selvittää MS-hoitajan arkista tehtävänkuvaa kliinisessä hoitotyössä. Aihetta ole aiemmin kuvattu suomalaisissa tutkimuksissa.


"Toivomme saavamme kattavaa tietoa MS-potilaiden parissa työskentelevien sairaanhoitajien työnkuvasta, osaamisesta ja siitä, minkälaista osaamista hoitotyössä tarvitaan. Haluamme lisätä MS-hoitotyön arvostusta ja samalla kartoittaa sitä, millaisia osaamistarpeita hoitajilla on – viedä suomalaista MS-hoitotyötä maailmankartalle!"


Kehittämisprojekti toteutetaan sekä määrällisin että laadullisin menetelmin, ja tulemme lähettämään koko jäsenistöllemme kyselyn alkukevään aikana. Tämän lisäksi haastattelemme neurologisessa hoitotyössä toimivia sairaanhoitajia.


"Tästä syntyy jonkinlainen MS-hoitajan muotokuva, kuten projektipäällikkö Jan Holmberg asian ideavaiheessa ilmaisi".


Projekti on käynnistynyt helmikuussa ja se jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.Comentarios


bottom of page