top of page

Vuoden ensimmäinen jäsentiedote on julkaistu

Vuoden ensimmäinen jäsentiedote on julkaistu. Jäsentiedote on lähetetty kaikille jäsenillemme sähköpostitse jäsenrekisteriohjelman kautta.

Jäsentiedotteesta pääset tutustumaan koulutuksiin ja lukemaan jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset. Alkanut vuosi näyttäytyy varsin aktiivisena ja koulutustarjonta monipuolisena. Alkuvuoden koulutukset järjestetään webinaareina vallitsevan koronatilanteen vuoksi.


Jäsentyytyväisyyskyselyyn vastasi määräajassa kaikkiaan 34 yhdistyksen jäsentä. Suurin osa heistä on ollut yhdistyksen jäsenenä 5-10 vuotta. Yhdistykseen liittymisen pääsyinä mainittiin oman osaamisen kehittäminen, koulutukset ja verkostoitumisen mahdollisuus. Liki 45 % vastaajista totesi koulutusten olevan ensisijainen syy yhdistykseen liittymiselle.


Kyselyssä pyydettiin arvioimaan yhdistyksen eri "toimintoja". Erittäin tyytyväisiä oltiin säännölliseen tiedottamiseen, koulutustarjontaan ja yhdistyksen "yleisilmeeseen". Jäsentiedotetta, MS-ASEMAA ja yhdistyksen verkkosivuja pidettiin hyvinä. Sen sijaan jäsenedut ja sosiaalisen median kanavien sisältö ja aktiivisuus koettiin tyydyttäviksi.Kommentare


bottom of page