top of page

Pinnalla: MS-tauti ja liikunta

Huhtikuun Pinnalla-sarjan aiheena on MS-tauti ja liikunta. MS-taudin hoitoon on mahdollista käyttää lääkitystä ja saada kuntoutusta, mutta myös monipuolinen omahoito, erityisesti liikunta, on tärkeää.

Liikunnan on todettu olevan hyödyllistä MS-tautia sairastavalle oireiden lievittymisen, toimintakyvyn ylläpitämisen ja sairauden mahdollisen etenemisen hidastamisen kannalta.


MS-tautia sairastavan liikunnan polulla tärkeiksi asioiksi muodostuvat:

  • riittävän liikuntatiedon saaminen eri kanavien kautta

  • henkilökohtainen ammattilaisten ohjaus, tuki, kannustus ja neuvonta liikuntaan liittyen

  • sairastavan oma aktiivisuus liikunnan saralla

  • liikunnan soveltaminen.

MS-tautia sairastavan liikunnan kulmakivet ovat: mielekkyys, turvallisuus säännöllisyys, monipuolisuus, yksilöllisyys, vaihtelevuus ja oman kehon kuuntelun taito.

Liikunnalla on positiivisia vaikutuksia MS-tautia sairastavalle niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin toimintakyvyn osa-alueeseen. Liikuntaa tulisikin suositella eri alojen ammattilaisten toimesta MS-tautia sairastaville heti sairauden alusta asti.


Fysioterapeutti (YAMK) Saija Kultalan kehittämisprojektin yhtensä tuotoksena luotiin liikuntaan motivoiva video MS-tautia sairastaville ja heidän läheisilleen – liikunta kannattaa aina! Pääset omahoidon ohjeisiin ja tuotettuun videoon MS-ASEMAN omahoito-osion liikunta-kohdasta.

Comments


bottom of page