top of page

Pinnalla: Apua arkeen ja toimintakyvyn säilyttämiseen

Syyskuun Pinnalla-sarjassa aiheena ovat arjen apuvälineet sekä toimintakyky. MS-tautiin sairastuneella saattaa olla monenlaisia ongelmia jokapäiväisestä elämästään selviämisessä. Sairauden aiheuttaman toimintakyvyn muutoksen ja siitä seuraavan haitan johdosta tarvitaan usein kompensaatiokeinoja eli uusia toimintatapoja, apuvälineitä ja/tai henkilökohtaista apua, kertoo toimintaterapeutti Tarja Huilla Maskun neurologisesta kuntoutuskeskuksesta.

"Sairastunut tarvitsee usein ohjausta siinä miten, mistä ja milloin hän saa tarvitsemansa apuvälineen. Alkuvaiheessa ohjausta antaa keskussairaalan henkilöstö, esimerkiksi neurologian poliklinikka ja kuntoutusohjaaja. "

Terveyskeskusten ja erilaisten kuntayhtymien apuvälinelainaamoihin ja -keskuksiin voi ottaa suoraan puhelimitse yhteyttä, lähetettä ei tarvita.


Apuvälineillä on monia hyötyjä. Apuvälineet voivat muun muassa helpottaa kipua, väsymistä ja lisää toiminnan turvallisuutta. Ne myös vähentävät riippuvuutta toisen henkilön antamasta avusta ja mahdollistaa kotona asumisen.

Etenevää pitkäaikaissairautta sairastavien kohdalla on erityisen tärkeää ajoittaa apuvälineen käyttöönotto oikein. Sairastuneen tulisi olla sopeutunut ajatukseen apuvälineen käytöstä ja tiedostaa sen antama hyöty. Apuväline tulee aina valita ja sovittaa yksilöllisesti ja sitä tulee voida riittävästi koekäyttää ennen hankintaa. Apuvälineitä tulee myös voida helposti säätää, muuntaa ja vaihtaa käyttötarpeiden muuttuessa. Apuvälineen lainaaminen terveydenhuollosta on käyttäjälle maksutonta.

Ennen apuvälineiden käyttöönottoa tai niiden kanssa yhdessä voi tehdä toimintatapamuutoksia. Voimien säästäminen tapahtuu huolellisella ajankäytön suunnittelulla, tekemällä lukujärjestys tai viikko-ohjelma tai tauottamalla toimintaa. Toimintatilaa/ympäristöä voi myös kohentaa: hyvä valaistus, ilmanvaihto/viilennys; tarvikkeiden ja kalusteiden sijoittelu.

Esteettömyyden eli liikkumisen turvallisuuden vaatimus on hyvä muistaa: poistetaan/muutetaan liikkumista haittaavat matot, johdot, huonekalut, pinnoitteet, kynnykset, kapeikot, oviaukot, ahtaat huonetilat, korkeuserot, portaikot, epätasaiset piha-alueet jne. Toimintaterapeutti muistuttaa, että on hyvä muistaa yleinen ergonomia kaikissa toimintatilanteissa.

Comments


bottom of page