top of page

Tietomateriaalit biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista julkaistu


Biosimilaari on biologinen lääke, joka on samankaltainen ja vertailukelpoinen alkuperäisen biologisen lääkkeensä kanssa. Biosimilaari on usein edullisempi, mutta terapeuttisesti yhtä tehokas ja yhtä hyvin siedetty kuin sen biologinen alkuperäislääkkeensä.

On tärkeää, että sairaanhoitajat tuntevat oman erikoisalansa biologiset valmisteet ja niiden annostelulaitteet ja pystyvät ohjaamaan potilaita niiden käyttöön. Fimean tutkimusten mukaan sairaanhoitajien näkemyksillä on oleellinen merkitys lääkärin lääkityspäätökselle heidän valitessaan potilaalleen biologista lääkevalmistetta.

Fimea tuottaa riippumatonta ja vapaasti hyödynnettävää tietoa lääkkeistä terveydenhuollon ammattilaisille ja väestölle. Fimean verkkosivuilla on saatavilla luotettavaa tietoa muun muassa biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista – sekä terveydenhuollon ammattilaisille että potilaille. Potilaille suunnattua materiaalia on saatavilla myös Innokylästä. Materiaalit on tuotettu yhteistyössä eri potilasjärjestöjen kanssa.

Oheisista linkeistä pääset suoraan tietomateriaaleihin:

bottom of page