top of page

Näkymättömät oireet näkyviksi - uudet materiaalit ammattilaisille tekeillä!

Sanofi Genzyme ja Suomen MS-hoitajat ry toteuttivat keväällä Arkea ja unelmia -kiertueen alueellisiin potilasyhdistyksiin. Kiertueella osallistujat kuuntelivat oman paikkakuntansa MS-hoitajan esityksen näkymättömistä oireista ja pääsivät kertomaan omista oireistaan sekä oireiden hallitsemiskeinoista. Tilaisuudet järjestettiin, jotta voitiin luodaan "ihan oikea yhteys" MS-hoitajien ja MS-tautia sairastavien välille - mitä hoitotyöltä ja potilasohjaukselta toivotaan, miltä sairastuneen arki näyttää, millaisia selviytymiskeinoja ja tarpeita hänellä on? Entä miten unelmat liittyvät sopeutumiseen ja sairaudesta selviytymiseen?

Yhteisessä tavoitteessa onnistuttiin, sillä tilaisuuksissa annettu lupaus siitä, että potilaiden ääni viedään käytännön neurologiseen hoitotyöhön, toteutui: syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 60 MS-hoitotyön ammattilaista kokoontui Sanofi Genzymen järjestämään koulutukseen, jonka teemana oli "Arkea ja unelmia". Koulutuksessa kiertueella esiintyneet MS-hoitajat esittelivät viisi tärkeintä ja hankalimmaksi koettua näkymätöntä oiretta, ja yhteisesti pohdittiin puheeksi oton keinoja ja ratkaisuja oireiden lievittämiseen.

Mikä parasta, Sanofi Genzyme ja Suomen MS-hoitajat ry ovat aloittaneet Näkymätön MS -kirjasen ja oirekorttien luomisen ensin ammattilais- ja myöhemmin myös potilaskäyttöön. Tehdään näkymätön MS näkyväksi - yhdessä!

bottom of page