top of page

MS-hoitotyön verkkokoulutus Terveyskylä PRO -ympäristöön

Terveyskylän Aivotalon ja Suomen MS-hoitajat ry:n yhteistyössä suunnittelema MS-hoitotyön syventävä verkkokoulutus julkaistaan vuonna 2019 Terveyskylä PRO -ympäristössä. Koulutuksesta on tarkoitus saavuttaa MS-hoitotyön osaamismerkki. Osaamismerkki on ensimmäinen lajiaan MS-hoitotyöhön liittyen Suomessa.

Verkkokoulutuksen suunnittelu on aloitettu keväällä 2018. Syksyn 2018 aikana rekrytoitiin Turun ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon opiskelija Hanna Syysmäki, joka käynnisti oman kehittämisprojektinsa, jossa tarkoituksena on suunnitella alustavan koulutusrungon pohjalta valtakunnallinen MS-hoitotyön osaamismerkki.

Kehittämisprojektin päätavoitteena on edistää terveydenhuollon ammattilaisten neurologisen hoitotyön osaamista valtakunnallisesti. Tavoitteena on lisäksi kartoittaa, mitä osaamisen vaatimuksia MS-hoitotyötä tekeville on, mitä MS-hoitotyössä toimivalta edellytetään, ja luoda koulutussisällöt näihin perustuen. Tavoitteena on myös kartoittaa, millaisia verkkokoulutusalustoja ja osaamismerkkejä on olemassa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Pitkänajan tavoitteena on neurologisen hoitotyön ammattilaisen osaamisen ja MS-potilaiden hoitotyön laadun varmistaminen, ylläpito ja kehittäminen. Pitkällä tähtäimellä koulutus ja osaamismerkki tulevat varmistamaan sekä hoitotyön ammattilaisten laaja-alaisen osaamisen että MS-potilaiden hyvinvoinnin.

Verkkokoulutus suunnitellaan 15 opintopisteen kokonaisuudeksi, joka sisältää kolme viiden opintopisteen moduulia. Osaamismerkki perustuu osaamisen varmistamiseen ja ajantasaiseen täydennyskoulutukseen. Kehittämisprojektin menetelmänä tullaan hyödyntämään kirjallisuuskatsausta, olemassa olevia materiaaleja, Suomen MS-hoitajat ry:n toimintaohjeita sekä esimerkiksi Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin MS-hoitotyön prosessikuvausta. Tutkimuksellisena menetelmänä käytetään MS-hoitajat ry:n jäsenistölle suunnattua sähköistä kyselyä, joka laaditaan kehittämisprojektissa. Kysely toteutetaan kevään 2019 aikana.

Verkkokoulutus-projektin ohjausryhmä on valtakunnallinen Terveyskylän toimijoista ja vastuuhenkilöistä koostuva asiantuntijaryhmä, johon kuuluvat myös Suomen MS-hoitajat ry:n puheenjohtaja Minna Salakari ja Terveyskylän Aivotalon MS-talon projektipäällikkö Ilkka Sairanen.

Tiedotamme kehittämisprojektista ja verkkokoulutuksesta myöhemmin Projektit- ja Koulutukset-sivuillamme.

Lisätiedot:

Minna Salakari

minna.salakari@ms-hoitajat.fi

Ilkka Sairanen

ilkka.sairanen@tyks.fi

bottom of page